حکم خوردن ادرار شتر

۰۴/آذر/۱۳۹۵|ذبح و خوراکی, طهارت|

حکم خوردن ادرار شتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم بول شتر [بول و مدفوع ] پرسش : در مفاتیح [...]