آغاز اربعين كليمي از ذيقعده تا ذيحجه

۲۹/شهریور/۱۳۹۴|ماه ذي قعده|

آغاز اربعين كليمي از ذيقعده تا ذيحجه اربعين كليمي چيست: اربعين كليمي از اول ذيقعده تا دهم ذيحجّه است. زماني كه [...]