حكم بلند كردن ناخن در دختر و پسر

۲۲/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

حكم بلند كردن ناخن در دختر و پسر سوال: آيا بلند كردن ناخن توسط آقايان و بانوان اشكال دارد؟ جواب [...]