صدای بلندگو مسجد و حسینیه در ایام عزاداری

۱۷/مهر/۱۳۹۵|احکام عزاداری|

صدای بلندگو مسجد و حسینیه در ایام عزاداری صدای بلندگو مسجد و حسینیه در ایام عزاداری مطابق نظر آيت الله [...]