غسل حيض بعد از اذان صبح

۰۹/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

غسل حيض بعد از اذان صبح غسل بعد از اذان پرسش 118 . خانمى كه شب ماه رمضان از حيض [...]