سن ازدواج عايشه با پيامبر صلي الله

۲۷/اردیبهشت/۱۳۹۴|امامت پژوهي|

سن ازدواج عايشه با پيامبر صلي الله و عليه آله نقش عايشه در تاريخ اسلام به گونه اي است كه [...]