روش کسب بصیرت دینی چیست

۱۳/شهریور/۱۳۹۴|مقالات|

-روش کسب بصیرت دینی چیست ؟ جواب: بصيرت مفهوم گسترده اي است.  آيات فراواني درباره انسانهاي بصير و خصوصيت هاي [...]