مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود

۰۴/تیر/۱۳۹۵|احكام مسافر|

مسافر قبل از مسافت شرعی مردد شود شرایط شکسته شدن نماز مسافر در نوشتار قبل مطرح شد، از اینجا کلیک [...]