چه کارهایی در اعتکاف حرام است

۲۶/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

چه کارهایی در اعتکاف حرام است  پرسش 55 .  محرمات اعتكاف كدام است؟ محرمات اعتكاف عبارت است از: 1. امور [...]