طلاق ازدواج موقت

۱۸/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

طلاق ازدواج موقت طلاق ازدواج موقت 1-ازدواج موقت طلاق ندارد، پس از پایان مدتی که در عقد توافق شده بود، [...]