فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|بازاريابي شبكه اي|

فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي 1)- نظر آيت الله خامنه اي در باره بازاريابي شبکه ای 2)- نظر آيت الله سيستاني [...]