اهميت و شرايط نماز

۲۶/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

اهميت و شرايط نماز مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي س 338: کسى که عمداً [...]