اعمال مخصوص روزها و شبهای ماه رجب

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|ويژه نامه ماه رجب|

اعمال مخصوص روزها و شبهای ماه رجب شب اولّ: شب شريفى است،و در آن چند عمل وارد است: اوّل:چون هلال [...]