شرح حديث انت و مالک لابیک

۰۲/شهریور/۱۳۹۴|حديث پژوهي, خانواده|

شرح حديث انت و مالک لابیک پرسش: یک استفتا می خواستم مقدمتا قبل از بیان پرسش عرض میکنم بنده خودم [...]