احكام نماز عيد فطر آيت الله خامنه اي

۱۳/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه, احكام روزه آيت الله خامنه اي, احكام نماز|

احكام نماز عيد فطر آيت الله خامنه اي مطابق نظر آيت الله خامنه اي نماز عيد فطر   [...]