آیا الکل اتیلیک نجس است

۱۴/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

آیا الکل اتیلیک نجس است آیا الکل اتیلیک نجس است مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 307: [...]