حكم خیال‌ پردازی شهوانی

۰۴/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

حكم خیال‌ پردازی شهوانی تخيلات جنسي حرام طبق نظر برخي از مراجع عظام تقليد اشكال دارد و برخي ديگر از [...]