نماز روز عید غدیر خم در مفاتیح الجنان

۲۹/شهریور/۱۳۹۵|ماه ذي الحجة|

نماز روز عید غدیر خم در مفاتیح الجنان نماز روز عید غدیر خم در مفاتیح الجنان پنجم: دو ركعت نماز [...]