شرایط اعتکاف و معتکف چیست

۲۴/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

شرایط اعتکاف و معتکف چیست اعتکاف حداقل سه روز در مسجد و همراه با روزه است. پرسش 8 .  شرايط [...]