اعتکاف نوجوان که به بلوغ نرسیده است

۲۵/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

اعتکاف نوجوان که به بلوغ نرسیده است بلوغ در اعتكاف   پرسش 27 .   همه مراجع: اگر شرايط اعتكاف را [...]