اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان

۲۴/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان پرسش 4 .  چرا در عصر ما اعتكاف در ماه رجب انجام مى‏گيرد [...]