اجازه شوهر برای اعتکاف

۲۸/آبان/۱۳۹۴|احكام اعتكاف, زن و شوهر|

اجازه شوهر برای اعتکاف اجازه اعتكاف پرسش 92 . آيا زن براى رفتن به اعتكاف، نياز به اجازه شوهر دارد؟ [...]