اطاعت زن از شوهر تا چه حدی است

۲۲/فروردین/۱۳۹۵|زن و شوهر|

اطاعت زن از شوهر تا چه حدی است اطاعت از هیچ کسی در معصیت خداوند جایز نیست. امام علی علیه [...]