متن کامل خطبه فدکیه حضرت زهرا

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|امامت پژوهي|

متن کامل خطبه فدکیه حضرت زهرا يكي از ارزشمند ترين تراث اعتقادي شيعه خطبه فدكيه حضرت زهرا سلام الله عليهاست [...]