آيا فرقه اسماعيليه كافر و نجس هستند

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

 آيا فرقه اسماعيليه كافر و نجس هستند مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 320: در اطراف منطقه [...]