حكم استمنا برای آزمایش اسپرم

۰۱/آذر/۱۳۹۴|احكام بارداري و نفاس, زن و شوهر|

حكم استمنا برای آزمایش اسپرم (اسپرموگرام) استمنا و آزمايشگاه پرسش 129 . براى تشخيص اينكه مرد قادر بر بچه دار شدن [...]