انواع استمناء

۰۳/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

انواع استمناء   انواع استمنا پرسش 156 . آيا در حرمت استمنا حتماً تحريك به وسيله دست ملاك است؟ اگر [...]