استخاره ازدواج

۰۷/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

استخاره ازدواج استخاره ازدواج پرسش 19 . استخاره در چه موردى است؟ همه مراجع: استخاره در موردى است؛ كه شخص [...]