آیا ازدواج نکردن و مجرد ماندن گناه است

۰۷/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

آیا ازدواج نکردن و مجرد ماندن گناه است آیا ازدواج نکردن و مجرد ماندن گناه است از پیامبر اکرم(صلى الله [...]