حکم ازدواج دائم یا موقت با بودایی

۱۲/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

حکم ازدواج دائم یا موقت با بودایی نکته: زن مسلمان نمی تواند با غیر مسلمان به صورت دائم و یا [...]