آیا ادرار پسر یا دختر شیرخوار نجس است

۰۸/خرداد/۱۳۹۵|طهارت|

آیا ادرار پسر یا دختر شیرخوار نجس است لازم به ذکر است اینکه گفته می شود ادرار نوزاد  شیرخوار نجس نیست، [...]