فرق بین حرام است و جایز نیست در چیست

۱۸/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

فرق بین حرام است و جایز نیست در چیست مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 51: فرق [...]