وصیت

۱۶/مرداد/۱۳۹۵|احکام اموات|

وصیت مطابق نظر آيت الله خامنه اي تعریف و اقسام وصیّـت تعریف: وصیـت آن است که انسان سفارش کند بعد [...]