استفتائات غسل آيت الله سيستاني

۱۶/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

استفتائات غسل آيت الله سيستاني مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: برخی خانمها ناخنهایشان را به قصد آرایش [...]