حکم تسخیر جن و احضار روح و شیاطین چیست

۱۰/خرداد/۱۳۹۵|احكام متفرقه, متفرقه (هيئت و نجوم…)|

حکم تسخیر جن و احضار روح و شیاطین چیست امام صادق(علیه السلام) به نقل از پیامبر اسلام(صلى الله علیه و [...]