معني احتياط واجب چيست

۱۸/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

معني احتياط واجب چيست معني احتياط واجب چيست در جائی که مجتهد صریحاً فتوی ندارد بلکه می‌گوید احتیاط آن است [...]