اجبار در معاملات

۱۷/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

اجبار در معاملات اجبار در معاملات [اجبار در معامله] مسأله 2085 اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند [...]