سند حديث خروج ماه صفر و بشارت بهشت

۲۰/آذر/۱۳۹۴|حديث پژوهي, ماه ربيع الاول, ماه صفر|

سند حديث خروج ماه صفر و بشارت بهشت سوال: آيا حديث پیامبر(صلي الله عليه  و آله و سلم) که مي فرمايد:«هر [...]