شروع استحاضه چه زماني است

۱۱/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

شروع استحاضه چه زماني است طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي حکم استحاضه برای خونی که 3 روز [...]