شنیدن آیه سجده دار از رادیو و تلویزیون

۱۴/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

شنیدن آیه سجده دار از رادیو و تلویزیون مطابق نظر آيت الله خامنه اي اگر به آیه‌ی سجده‌یی که از [...]