اعتکاف در قرآن کریم

۲۴/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف, قرآن و عترت|

اعتکاف در قرآن کریم کلمه اعتکاف در قرآن مجید ذکر نشده; امّا هم خانواده هایش در نُه آیه قرآن آمده [...]