حكم ریختن قطره در چشم و گوش در حال روزه

۲۴/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

حكم ریختن قطره در چشم و گوش در حال روزه مطابق نظر آيت الله سيستاني مسأله ۱۹۵۹. ریختن [...]