حکم آمین گفتن و دست بسته نماز خواندن

۱۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز, دسته‌بندی نشده|

حکم  آمین گفتن و دست بسته نماز خواندن (تکتف) مبطل سوم نماز: اشاره از مبطلات نماز آن است که مثل [...]