نظر امام خميني در باره ي حكومت آل سعود

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|اجتماع و سياست|

نظر امام خميني در باره ي حكومت آل سعود در جمعه روز ۹ مرداد ۱۳۶۶ (۳۱ ژوئیه ۱۹۸۷) حاجیان ایرانی [...]