اعتکاف بعد از اذان صبح چه حکمی دارد

۲۴/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

اعتکاف بعد از اذان صبح چه حکمی دارد در روز اول اعتکاف باید شخص هنگام اذان صبح در مسجد باشد، [...]