حکم شرکت در امتحان در ایام اعتکاف

۲۸/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

حکم شرکت در امتحان در ایام اعتکاف شركت در امتحان  پرسش 71 .  در ايام اعتكاف، براى شركت در آزمون [...]