آرايش زن به خواست شوهر بيرون از منزل

۲۸/آبان/۱۳۹۴|حجاب, زن و شوهر|

آرايش زن به خواست شوهر بيرون از منزل نكته : شوهر هيچگاه حق ندارد زن خود را به كاري امر كند [...]