دعاي شرف شمس

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|متفرقه (هيئت و نجوم…), مقالات|

دعاي شرف شمس دعاي شرف شمس كه امروزه رواج يافته در علوم غريبه بدان توصيه شده است اما بايد دانست [...]