فرق آب كر با آب قليل در چيست

۱۷/مهر/۱۳۹۴|احکام آبها|

فرق آب كر با آب قليل در چيست 1- تعریف آب مطلق و مضاف را از اینجا کلیک کنید و [...]