وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

یک بار تسبیحات اربعه

تسبیحات اربعه یا حمد در رکعت سوم و چهارم

تسبیحات اربعه یا حمد در رکعت سوم و چهارممسأله 1005 در رکعت سوم و چهارم نماز می تواند فقط یک حمد بخواند یا سه مرتبه (1) تسبیحات اربعه بگوید یعنی سه مرتبه (2) بگوید (3) «سُبحان َ اللّه ِ وَ الحَمدُ لِلّه ِ وَ لا إِله َ الَّا اللّه ُ وَ…